Изложба „70 години дипломатически отношения между Р България и Китайската Народна Република“ беше открита в Русенския университет

В централното фоайе на Русенския университет беше открита изложбата „70 години дипломатически отношения между Р България и Китайската народна република“. Изложбата е любезно предоставена от Посолството на КНР в България и е част от инициативите на Учебна зала „Конфуций“ при Русенския университет. Освен в централното фоайе на Ректората, част от материалите на изложбата са експонирани в топлата връзка към Учебен корпус 2.

Изложбата беше открита от проф. Юлиана Попова, Заместник-ректор по Интернационализация и комуникационна политика и преподавателките по китайски език Уанг Бинг и Ху Юен.  Проф. Попова отбеляза, че Русенският университет е сред малкото висши училища в България, извели партньорството с китайски университети като един от приоритетите в Стратегията за интернационализация на университета.

Въведението на изложбата разказва: „Между Китай и България и между народите на двете страни съществува дълбоко традиционно приятелство. България е втората държава на света, признала Нов Китай след основаването му и установила дипломатически отношения с него. През 70-те години, изминали оттогава, взаимоотношенията между двете страни са се изправяли пред големи изпитания и са преживели множество изменения на глобалната обстановка в международните отношения, но винаги са се развивали успешно във възходяща посока, постигайки завидни успехи по линия на сътрудничеството в области като икономика и търговия, науката и техниката, културата и образованието.“

            В Русенския университет обучение на студенти по китайски език се осъществява от 2014 г., а от 2016 г. функционира Учебна зала „Конфуций“. Освен курсове по китайски за членове на академичната общност и за граждани, учебната зала инициира и организира много събития за популяризиране на китайската култура. През 2017 г. Русенският университет се присъедини към инициативата 16+1 на страните от Източна Европа и Китай за диалог в сферата на висшето образование. През 2018 г. беше подписан договор между Русенския университет и Шанхайския политехнически университет за обучение с двойна диплома по компютърни системи и технологии, като предстоят подобни споразумения и с други китайски университети.

За учебната 2019/2020 година Курсовете по китайски език започват на 4-и ноември в Зала „Конфуций“, а петото издание на станалия традиционен Фестивал на китайската култура ще се проведе на 25 ноември 2019 г. в Канев център.                              

Сподели: