Излъчени са победителите в конкурса за екоинспекцията за международния ден на влажните зони

Излъчени са победителите в конкурса за екоинспекцията за международния ден на влажните зони

Излъчени са победителите в конкурса на РИОСВ-Русе за комикс на тема: „Малки истории от Сребърна”, посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2023 г. Ръководството на екоинспекцията, експерти по биологично разнообразие и изследователят на комиксовото изкуство Стоян Стоянов оцениха постъпилите творби, които отразяват годишните времена и промените, които настъпват във влажната зона, обитателите й, проблемите със замърсяването на защитената територия и др.

Фаворит на журито е възпитаник на  ОУ „Отец Паисий“, с. Подайва, Община Исперих, интерпретирал  в комикс приказката за грозното патенце. Ученици от ОУ „Ангел Кънчев“ и ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе са носители на второ и трето място.  Специалната награда е за възпитаник на НУИ „Проф. В. Стоянов“ гр. Русе.

Победителите в конкурса от Русе ще получат грамоти и предметни награди, които ще ги очакват в Информационния център на  Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе (бул. „Придунавски“ № 20) след 23 февруари  2023 г. На останалите автори наградите ще бъдат изпратени по пощата на посочените адреси.

Темата на тазгодишната международна  кампания, на която е посветен конкурса е „Време е да възстановим влажните зони“. Влажна зона Сребърна е част от поддържан резерват „Сребърна“. Като обект от национално и международно значение е подложена на заплахи от климатичните промени, пожари, загуба на биологично разнообразие и др. По тази причина държавата полага усилия за опазването и възстановавянето й.

Пълният списък на победителите е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/konkursi-na-riosv-ruse

Сподели: