Измененията в Закона за адвокатурата събират русенските адвокати на извънредно събрание в петък

Адвокатският съвет на Русенската адвокатска колегия покани членовете си на извънредно общо събрание. То ще се проведе на 15 ноември от 16.00 часа в залата на колегията. Ще бъде разгледан проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Материалите са на разположение в канцеларията на адвокатската колегия….

Код на новината : *120192.html

    

Сподели: