Изменения за над 344 хил. лева са направени в бюджета на Община Иваново през първото тримесечие

Бюджетът на Община Иваново за 2024 година е приет с решение № 57 от 15 февруари 2024 година на ОбС – Иваново в размер на 22 242 500 лева. На основание на член 56 ал. 2 от Закона за публичните финанси през първото тримесечие на настоящата година са направени служебни промени, като общият размер на изменението възлиза на 344 162 лева.

Сподели: