Измениха броя на учениците в слетите паралелки в ОУ „Христо Ботев” – Горно Абланово

Общински съвет – Борово разреши съществуването на слети паралелки от два класа в ОУ „Христо Ботев” – Горно Абланово: -една слята паралелка І-ІІ клас – 13 ученици /8+5/ -една слята паралелка ІІІ-ІV клас – 20 ученици /9+11/ -една слята паралелка V-VІ клас – 14 ученици /7+7/ -една слята паралелка VІІ-VІІІ клас – 17 ученици /9+8/…

Код на новината : *119913.html

    

Сподели: