Изминалата 2021 година бе предизвикателна, но успешна  за  децата, младежите, родителите, специалистите от сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ“

Изминалата 2021 година бе предизвикателна, но успешна  за  децата, младежите, родителите, специалистите от сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ“

Изминалата 2021 година бе предизвикателна, но успешна  за  децата, младежите, родителите, специалистите от сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ“. Това  е резултат от общите усилия  и подкрепа на институции и граждани, които споделят мисията на организацията  за достоен и качествен живот на хората  интелектуални затруднения. Затова следва да отдадем значимото на всички тях като БЛАГОДАРИМ:  на   хората от община Русе,  на  Дирекция „Социални дейности“, за това, че застанаха до нас в   реализиране на дългогодишната ни мечта  за разширяване  на Дневен център деца и младежи с увреждания в гр. Русе;  на   РУО – гр.Русе и по специално на г-жа Росица Георгиева – за професионалното отношение към осъществяване в действие   принципа на  интегрирана подкрепа – социална и образователна  – за децата и младежи с интелектуални затруднения  от градовете Русе и Сливо поле.  Управителният съвет на сдружение „РАЛИЗ-БАЛИЗ“ я поздравява по повод връчения отличителен знак „Аз гарантиран щастливо детство“ от Председателя на  ДАЗД  – г-жа Елеонора Лилова в категория „Значими иновации“.

Благодарим и на колегите от Дирекция социално подпомагане за хармоничното партньорство в на-добрия интерес на децата  с увреждания и техните семейства.

Благодарим за   проявената щедрост, емоции, отдаденост, грижовност на родители, специалисти и наши приятели и съмишленици.

Весели празници!

УС на сдружение „РАЛИЗ-БАЛИЗ“

Сподели: