Измислиха индекс на гражданското участие в Русе, измериха го, поставена е тройка

Измислиха индекс на гражданското участие в Русе, измериха го, поставена е тройка

Измислиха индекс на гражданското участие в Русе, измериха го, поставена е тройка

Почти тройка връзват гражданите и властите в Русе според измерения наскоро Индекс на гражданското участие в общината. Сега той отбелязва 2,94 в сравнение с 2,69 за 2016 г., когато беше изследван за пръв път(по скала от 1 до 6, където 6 е максимумът). В началото на 2021 г. отговорът активно ли е гражданското общество в Община Русе все пак намира положителен отговор. Въпреки че скептиците биха възразили: sans changement – без изменение, както се шегуват с нивото на река Дунав в сантиметри по този край. Гражданите на Русе настояват за по-чисти въздух и води, организират реакции срещу общия устройствен план на града, искат промени в различни нормативни актове на местните власти. Заедно с това са леко уморени от липсата на адекватни и ефективни резултати от техните действия.

Методът на Индекса е разработен от Форум Гражданско Участие и включва провеждане на фокус – група от граждани, представители на неправителствени организации, бизнес, културни институции и местни власти. Членовете на фокус-групата в Русе коментираха гражданското включване в местните политики в три аспекта: доколко е благоприятна институционалната среда, доколко гражданите и НПО са инициативни и какъв е ефектът от гражданското участие.

Леко влошена институционална среда, заради формално работещи консултативни структури. Запазено средно ниво на активност у гражданите и НПО. Сравнително по-голям ефект от гражданското участие спрямо нивото отпреди пет години. Това са изводите на фокус-групата по отделните показатели на Индекса. Много си приличат препоръките, давани от изследването както през 2016 г., така и през 2021-а. Местните власти не използват достатъчно експертизата на гражданите за решаване на важни въпроси; липсва Фонд за подкрепа на НПО; има необходимост да се подобряват процедурите за обществени обсъждания и консултации.От друга страна се насърчават НПО по-активно да търсят входове за гражданско участие и да оказват натиск за промяна към дигитално управление. Изследването дава препоръка за повече солидарност в гражданския сектор. Критични изводи и препоръки се съдържат в Доклада за индекса на гражданското участие в Община Русе 2021, изготвен от Цвета Ненова, граждански активист, който може да видите тук.

Индексът е стартова дейност по проект „Граждански мониторинг за прозрачно управление“на трима партньори: Форум Гражданско Участие – София, Сдружение „Европейски пространства 21“-Русе и „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“ – Бургас,с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Активни граждани в Русе създават в момента Граждански екип за наблюдение (ГЕН).

През следващите месеци ГЕН ще прави мониторинг на избрани политики и проекти в Община Русе.

Сподели: