ипи

Износът расте в почти цялата страна през 2022 г.

През 2022 г. общото оживление на регионалните икономики след ковид пандемията намира отражение и в значително нарастване на износа.

И по този показател малки общини със силна преработваща промишленост се класират на челните места, но значителен ръст има и в някои големи градове – най-отчетливо в столицата и в Русе.

Вижте повече по темата тук

/Автор – Адриан Николов, ИПИ/

Сподели: