Проведени бяха две работни срещи с директорите на детски заведения във връзка с обществените поръчки за хранителни продукти

Изпратено е искане до ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за удължаване срока на проект „Грижа в дома в община Русе“ с още 3 месеца

Изпратено е искане до ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за удължаване срока на проект „Грижа в дома в община Русе“ с още 3 месеца.

Сключени са 37 нови тристранни споразумения за включване в Механизъм „Лична помощ“ с ползватели и бяха наети 37 лица като лични асистенти, считано от 1 февруари.

Подписани са 1575 допълнителни споразумения за наетите лица по механизми „Лична помощ“, „Асистентска подкрепа“, проект „Грижа в дома в община Русе“, Домашен социален патронаж и други, във връзка с промяна в минималната работна заплата, считано от 1 януари.

Подписани са месечните отчети и работните графици на 1005 лица, наети като лични асистенти по Механизъм „Лична помощ“, от 272 лица, наети като социални асистенти по Програма „Асистентска подкрепа“, и от 201 лица, наети като домашни помощници по проект „Грижа в дома в община Русе“, във всички населени места от община Русе.

Извършен е последващ мониторинг в една социална услуга за проследяване съответствието на стандартите и критериите, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги.

Обявен е конкурс за възлагане управлението на социалната услуга Звено „Майка и бебе“ на територията на община Русе.

Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков и екипа му по отношение работата в ресор „Хуманитарни дейности“ през отминаващата седмица.

Сподели: