Изпълнението на кинезитерапевтичната програма е съществен елемент на двигателната рехабилитация за потребителите на ЦСРИ – Щръклево

Изпълнението на кинезитерапевтичната програма е съществен елемент на двигателната рехабилитация за потребителите на ЦСРИ – Щръклево

Изпълнението на кинезитерапевтичната програма е съществен елемент на двигателната рехабилитация, включена в индивидуалните планове за подкрепа на потребителите на ЦСРИ – с. Щръклево. Рехабилитационните дейности са насочени към профилактика с оглед предотвратяване на по-нататъшни усложнения и максимално възстановяване на двигателния потенциал на потребителите. В зависимост от спецификата на заболявания като Хипертония, Паркинсон, последици от мозъчни инсулти и сърдечни инфаркти, фрактури на крайници, ревматоидни артрити и други дегенеративни промени в опорно-двигателния апарат, се провеждат комплексни упражнения за стимулиране на волевото мускулно съкращение, за засилване на отслабналата мускулатура, за подобряване обема на движение и възстановяване на двигателните възможности на засегнатите стави. Дейността на кинезитерапевта се подкрепя от медицинска сестра, която с помощта на апарата „Биоптрон” на Цептер стимулира повишаване на имуно-биологичните сили на организма и неговото десинсибилизиране (укрепване).

Сподели: