Изпълнени са близо 40 % от планираните СМР на новия път между ГКПП - Гюргево и национален път № 5 за Букурещ

Изпълнени са близо 40 % от планираните СМР на новия път между ГКПП – Гюргево и национален път № 5 за Букурещ

Изпълнени са близо 40 % от планираните СМР на новия път между ГКПП – Гюргево и национален път № 5 за Букурещ. Новото околовръстно е с дължина 5.7 км. Строителството му започна преди 9 месеца. То свързва ГКПП – Гюргево с национален път № 5 – Гюргево – Букурещ. Началото е поставено с кръгово кръстовище при km 60+500, за да се заобиколи населеното място Ремуш. По този начин тежкотоварният трафик няма да се допуска въобще в пределите на Гюргево. Пътната настилка ще е от специален асфалтобетон, който ще позволи да се поеме сериозното натоварване от хилядите камиони. Предвидени са по две ленти за движение във всяка посока. Малко преди ГКПП – Гюргево ще има друго кръгово кръстовище. По протежение на новия път са обособени две зони за отдих и паркиране на камиони и други МПС. Променя се напълно и организацията на движение около ГКПП – Гюргево при излизането му от него в посока вътрешността на страната. Изпълнителят Porr Construct трябва да завърши обекта до 15 април 2022 година. Консултант е Venturo Investment.

Сподели: