Изпълнителната агенция за проучване и поддържане Дунав ще именува нов маркиращ кораб в Русе

Изпълнителната агенция за проучване и поддържане Дунав ще именува нов маркиращ кораб в Русе

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ /ИАППД/ ще проведе церемония по кръщаване на новопостроения кораб за обозначаване на корабоплавателния път по река Дунав. Събитието ще бъде във вторник в Русе.

Кръстница на кораба „Осъм“ ще бъде инж. Галина Василева /директор на дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020/.

Корабът „Осъм“ е построен в рамките на проект FAIRway Danube, финансиран по Механизма за свързване на Европа. Неговата основна функция е обозначаването на фарватера с плаващи знаци. Това е изключително важно за осигуряване на безпроблемното корабоплаване и предотвратява засядането на съдове в плитчини.

Сподели:

Още новини от деня