В община Ветово се проведе информационна сесия, насочена към български сезонни работници в селското стопанство във Франция

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”: Над 200 души се включиха в информационни сесии за правата на сезонните работници

Над 200 души потърсиха информация и получиха консултации по време на проведените в България информационни сесии, насочени към български сезонни работници в селското стопанство във Франция и техните семейства, в които се включи и експерт от Инспекцията по труда. Двудневните срещи бяха организирани от Европейския орган по труда (ЕОТ). Те се проведоха в село Якимово и град Бойчиновци в област Монтана, в село Смирненски, град Глоджево и град Ветово в област Русе, тъй като е установено, че голяма част от техните жители спадат към целевата група.

Целта на инициативата беше да се повиши информираността на хората относно техните права и задължения при работа в чужбина и в частност във Франция, тъй като тя е в основата на гарантирането в по-голяма степен на справедливи условия на труд и за предотвратяване на ситуации на трудова експлоатация. Посетителите на сесиите получиха брошури и материали с информация както за правата и задълженията си, така и към кои институции в двете държави да се обърнат за съдействие при проблем. Те имаха възможност и за индивидуални консултации от представители на институции и организации в двете държави.

В град Глоджево и град Ветово в инициативата се включиха и ученици от 11 клас, които получиха информация за своите трудови права и задължения при започване на работа в България или друга държава. В лекцията се включи и представителят на Главната инспекция по труда. Срещата приключи с викторина, в която учениците отговаряха на въпроси относно с какъв документ трябва да започнат работа, кога работодателят може да ги допусне на работното място и др. 

От българска страна в информационните сесии освен експерт на ИА ГИТ участие взеха и представители на Националния осигурителен институт, Националната комисия за борба с трафика на хора, Федерацията на независимите синдикати от земеделието – КНСБ, Национална федерация „Земеделие и горско стопанство“ – КТ „Подкрепа”, кметствата на гр. Ветово, гр. Глоджево, с. Смирненски, гр. Бойчиновци и с. Якимово. От страна на Франция се включиха представители на Центъра за европейски и международни връзки за социална сигурност, Демократичната конфедерация на труда на Франция и Генералната конфедерация на работниците.

В сесиите участваха и националните служители за връзка към ЕОТ за България и Франция, както и представител на сектор „Информиране“ на институцията.

ИА „Главна инспекция по труда“ работи активно с Франция в изпълнение на подписано Споразумение за административно сътрудничество за борба срещу недекларираната заетост в случай на трансгранично движение на работници и услуги. Всеки получен сигнал се препраща към Службите на Инспекцията по труда във Франция и своевременно се получава информация за установените обстоятелства по него. 

По този повод Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ обръща внимание, че при нарушени трудови права е необходимо контролните органи да разполагат с данните за работодателя, при когото е полаган трудът, както и информация за обекта, където се работи, за да сезират органите в приемащата държава. 

За българите, работещи в чужбина, Главната инспекция по труда поддържа телефонен номер 00359 2 8101 747, на който те могат да потърсят консултация и съдействие в рамките на работното време.

Повече полезна информация за изискванията при започване на работа в чужбина може да намерите на https://gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/12998

На сайта на Инспекцията по труда https://www.gli.government.bg/bg , в секцията „За работодатели и работещи“, е публикувана полезна информация за работа в Европейския съюз, както и за условията на труд и живот в страните членки. Подобна информация е налична и на единния национален уебсайт относно командироването на работници https://postedworkers.gli.government.bg/bg/  Той се поддържа от Инспекцията по труда.

Сподели: