Русе-Хали-фердинанд-център

Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ получава управлението върху част от имот в Русе

По решение на Министерския съвет Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ получава управлението върху част от имот – публична държавна собственост в гр. Русе. Частта от имота представлява работно помещение №7 на първия етаж на ниско тяло в жилищен блок на ул. „Пирот“ № 24. Помещението ще бъде използвано за изнесено работно място на служител на Агенцията. Управляваната от нея единна електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация осигурява комуникациите на структури на държавната администрация, включително и на Областна администрация Русе. Поддръжката на оборудването от ЕЕСМ в страната се осъществява от служители на Изпълнителната агенция, чиито работни места са в областните градове. До момента имотът е бил управляван от областния управител на Русе.

Сподели: