Изпълнителна агенция „Морска администрация“ придоби две нови баржи за извършване на аварийно-спасителни дейности по Дунав, утре ще бъде церемонията по кръщаването им в Русе

ИА „Морска администрация“ придоби две баржи за провеждане на аварийно-спасителни дейности за борба с бедствия и аварии по река Дунав. Тържествената церемония по представянето и кръщаването на специализираните несамоходни плавателни средства (баржи) ще се състои на 11 май пред сградата Дирекция „Речен надзор – Русе“.

Новата техника се доставя по проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“, изпълняван по програма ИНТЕРРЕГ V-A. Те ще бъдат позиционирани в пристанищата на Русе и Лом, а обхватът им на действие ще покрива общия българо-румънски участък от реката.

Проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ Danube Safety Net, се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., а основната му цел е да повиши нивото на транспортната безопасност по протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав.

Партньори по проекта са Румънската морска администрация и Изпълнителна агенция „Морска администрация“, която е и водещ партньор.

С реализацията на проект Danube Safety Net се очаква да бъде постигната по-добра синхронизация на действията при бедствени ситуации на двете отговорни институции, подобряване на капацитета на спасителните екипи и съкращаване на времето за реакция в случай на бедствие.

Общият бюджет на проекта е 5 699 612,87 евро, от които 85% се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% са национално съфинансиране.

Сподели: