община русе 1

Изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев ще разясни днес в Русе промените в законите за енергийната ефективност и енергията от възобновяеми енергийни източници

Днес ще се проведе заседание на постоянната комисия по транспорт, енергетика и околна среда. То ще бъде водено от заместник областния управител Георги Георгиев, а по време на срещата ще бъдат обсъдени промените в законите за енергийната ефективност и енергията от възобновяеми енергийни източници. На заседанието ще присъства и изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ Ивайло Алексиев.

Сподели: