Изцяло електронна е процедурата по подаване на документи за кандидат-докторантите в Русенския университет

Изцяло електронна е процедурата по подаване на документи за кандидат-докторантите в Русенския университет

Русенският университет обявява конкурси за допълнителен прием за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2019/2020 г.
Срок за подаване на документи – до 21.04.2020 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник бр. 15/21.02.2020 г.).

Уважаеми кандидат докторанти, предвид усложнената обстановка свързана с Корона вируса, Ви уведомяваме, че можете да кандидатствате онлайн на този адрес – https://phd.uni-ruse.bg/admission . Можете да изберете от списъка конкурса, за който желаете да кандидатствате и да изберете бутона „Кандидатствай“. Необходимо е да изберете, че нямате профил и желаете да се регистрирате. След попълване на регистрационната форма, трябва да влезете в профила си на кандидат и да прикачите необходимите документи в pdf формат (Молба-заявление (изтеглете образец от тук – https://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file/download&id=7538), диплома за магистър, и др.). Ако имате нужда от съдействие за онлайн регистрацията, можете да пишете на giivanova@uni-ruse.bg. Можете да заплатите таксата за кандидатстване по банков път.

Данни за заплащане на таксата за кандидат-докторантски изпит

Банкова сметка на Русенски университет в лева:

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – РУСЕ
ОББ – ТБ АД , Русе
Клон Възраждане, ул.”Плиска“19
IBAN : BG59UBBS80023106029309
BIC код : UBBS BGSF


В платежното нареждане да се впише като основание :

60 лв. – Такса за кандидат-докторантски изпит за………/ трите имена на кандидата/.

За информация отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ – Конкурси

Сподели:

Още новини от деня