Проведени бяха две работни срещи с директорите на детски заведения във връзка с обществените поръчки за хранителни продукти

Има свободни места за прием в детските ясли на община Русе

За обезпечаване грижата на децата в детски ясли, през 2021 г. се разкри нова яслена група в детска ясла № 16 и се увеличи капацитета на останалите, от 16 на 20 деца в група, като заедно с това се увеличи и броя на обслужващия медицински и помощен персонал. През 2022 г. два пъти се увеличиха възнагражденията на медицинските специалисти с до 45% и към момента една медицинска сестра в детска ясла получава основна работна заплата в размер на 1650 лв. Към настоящият отговор приложено Ви изпращам финансовите стойности на осъществените дейности през периода 2019-2022 г. и снимков материал на помещенията. Предвид гореизложеното Ви уверявам, че за община Русе е приоритет осигуряването на качествена и безопасна среда в детските заведения и всяка година се отделят финансови средства за поетапно извършване на ремонтни дейности, за обзавеждане на детските ясли, за осигуряване на играчки подходящи за  възрастта на децата, както и за периодични обучения на медицински сестри, педагози и детегледачки по проблемите на ранното детско развитие. Към момента, къде няма свободни места. Свободни места няма в две детски ясли – Детска ясла 1 и Детска ясла 8, запълнени са на приема през месец септември, но има достатъчно места в останалите. Детска ясла 16, която е на 500 м. от Детска ясла 8 има 40 свободни места. В Детска ясла 4, която е в централната част има 20 свободни места. В Детска ясла 9 в „Дружба 3“ има 30 свободни места. Т. е., имаме възможност да приемем допълнително деца в детските ясли. Въпреки направеното през настоящата година, ние декларираме и занапред и през бюджета за 2023 година ще осигурим необходимите възможности за качествена грижа за нашите деца, за което ще ви молим за подкрепа, заяви заместник – кметът на Община Русе Енчо Енчев в отговор на питане на общинския съветник Траян Тотев днес.

Сподели: