Инвентаризират колекция от кантари в РИМ - Русе

Инвентаризират колекция от кантари в РИМ – Русе

Време за прочитане: 2 мин.

Процедура по идентификация на колекция от 58 теглилки и 16 комплекта тежести започна в Регионалния исторически музей – Русе. Под ръководството на опитни уредници, част от пазители, екскурзоводи и музейни педагози започват работа по определяне на основни характеристики на отделните предмети. Хронологически те се разполагат в периода от края на 19 век до първите десетилетия на 21 век. Някои от уредите тепърва ще бъда разпознавани, макар ясно да личат тези, които служат за измерване на яйца, на пликове в пощенски станции, на бебета, на зърно. Характерен „бакалски“ кантар, както и домашни везни, паланци и децимали допълват многообразието от измервателни уреди с разнообразно предназначение. Един от най-старите уреди е произведен в Пловдив от фабриката на Георги К. Лазов, получила медал на Първото българско земеделско-промишлено изложение през 1892 г. – това е прецизен уред за измерване на обем на насипни стоки. Друг един „пазарски“ кантар с два таса е произведен в Люблин и е служил в полската армия и в двете световни войни.

Колекцията от теглилки и тежести е важна част от овеществяването на процесите на Модерността, които настъпват у нас през 19 век. Още управителят на Дунавския вилает Мидхат паша въвежда единни стандарти в областта – мерки и теглилки, с които работят всички, с което улеснява търговията. През 1880 г. в Източна Румелия е приет Закон за мерките и теглилките, според който единицата за тегло е килограмът. 

Княжество България приема килограма от 1888 г. Законът за мерките и теглилките определя, че за «единица мяра на тежестта се взима грамът или тежестта в безвъздушно пространство на един кубически сантиметър преварена (дестилирана) вода на температура 4 градуса от стоградусния (Целзиусовия) термометър».

Процедурата по идентификация е процес на установяване на основни характеристики на предмети, които ще се превърнат в културни ценности след вписване в инвентарните книги на музея. Тези действия са бавни и невидими за аудиториите, но са фундаментални за работата на всеки музей. Предстои излагането на колекцията пред публика, което ще се случи при по-добри времена.

Сподели:

Още новини от деня