Инвестиция за 300 млн. евро в Гюргево

Подписан е протокол за сътрудничество между Окръжен съвет – Гюргево и Avesta Battery & Energy Engineering (ABEE), който ще осигури инвестиция на стойност 300 млн. евро и ще създаде около 1000 работни места. По време на редовното заседание на Окръжен съвет – Гюргево на 23 август е гласуван проект за решение, който одобрява протокола за бъдещото сътрудничество.

Avesta Battery & Energy Engineering (ABEE) е дружество, което иска да построи завод за производство на батерии за автомобилната индустрия. През идната седмица ще се състои нова работна среща на представителите на дружеството с председателя на Окръжния съвет – Гюргево Думитру Беяну, кмета на община Гюргево Адриан Ангелеску, по време на която ще бъдат определени срокове за осъществяване на инвестицията.

Сподели: