Индивидуалният финансов резултат преди данъци на „Каолин” АД в кра ян атретото тримесечие е 12 467 хил. лева

Към 30.09.2013 г. индивидуалните нетни приходи от продажби на „Каолин” АД – Сеново са в размер на 97,79 млн. лева., в сравнение с регистрираните към 30.09.2012 г. индивидуални нетни приходи от продажби на стойност 93,18 млн. лв. Индивидуалният финансов резултат преди данъци на „Каолин” АД към 30.09.2013 г. е 12 467 хил. лева спрямо 8 734 хил. лева за същия период на 2012 г., се казва в междинния доклад за дейността на дружеството в края на първото тримесечие, предоста…

Код на новината : *119772.html

    

Сподели: