Нерадостното състояние на ЛВЗ - Русе

„Индустриален парк ЛВЗ“ вече е вписан в регистъра на индустриалните паркове в България от Министерството на икономиката

„Индустриален парк ЛВЗ“ вече е вписан в регистъра на индустриалните паркове в България от Министерството на икономиката.

Той е определен като тип С – специализиран, в който се извършват високотехнологични и свързани с тях дейности.

Намеренията на дружеството са да възстанови основни производства на бивш локомотивно-вагонен завод (ЛВЗ) чрез съвременно високотехнологично оборудване, да произвежда електроенергия от ВЕИ и да предоставя площи за развитие на други съвременни производствени или складово-логистични дейности. Площта на територията на парка е 160 950 кв.м.

В дългосрочен план ще се създадат производствени мощности за преустройство и модернизация на електрически и дизелови локомотиви, възстановяване и производство на вагони. Производството на електроенергия от ВЕИ (фотоволтаични панели) ще бъде насочено за нуждите на малкия и среден бизнес.

Предвижда се въвеждането на високотехнологично производство и сериозна научноизследователска дейност в партньорство с два университета в сферата на иновации в железопътния транспорт. Според данните от техническата част на проекта инвестиционните разходи са в общ размер на 3,7 млн.лв.

Направените прединвестиционни проучвания на високотехнологичен Индустриален парк ЛВЗ включват: събаряне на освидетелстваните сгради и тези с отпаднала необходимост; възстановяване и осъвременяване на трите основни производствени сгради (саниране, подмяна на дограма, ремонт на покриви, ремонт на административните и производствени площи и др.).

Предвижда се ремонт на оградата, изграждане на улично (алейно) осветление, изграждане на видеонаблюдение и на фотоволтаична централа върху покривните пространства на производствените сгради. Ще се оформят парцели в свободните площи при инвестициони намерения на външни инвеститори с готовност за тяхното закупуване или отдаване под наем с или без застрояване.

Интересна е и идеята за запазване в автентичен вид на първата производствена сграда, в която ще бъде развита музейна експозиция.

„Инвестиционния интерес на дружеството към емблематичния за град Русе завод възникна след оценка на световното и в частност европейското развитие на жп превозите, нарастващото значение на надеждността на предлаганите услуги и съществуващият дефицит на този пазар.

Индустриален парк ЛВЗ ще бъде създаден и развит на територията и основните производствени сгради на най-старото предприятие за ремонт на локомотиви и вагони в България, създадено през 1866г. в гр. Русе с цел ремонт на подвижния състав на първата жп линия в страната.

Една от важните причини е, че искаме да съхраним над 160-годишната история на предприятието и да развиваме дейността си в съвременната реалност с нови технически и технологични решения. Като уважение към основателите в парка ще бъде запазена в автентичен вид първата производствена сграда, в която ще бъде развита музейна експозиция“.

Сподели: