Инж. Валери Иванов: Река Дунав се затлачва в участъка от Сомовит до Силистра, за който отговаря България, поради държавни ограничения

Инж. Валери Иванов: Река Дунав се затлачва в участъка от Сомовит до Силистра, за който отговаря България, поради държавни ограничения

Река Дунав се затлачва в участъка от Сомовит до Силистра, за който отговаря предимно България, заради ограничения наложени от страна на държавата. В резултат за периода 2007-2016 г. са регистрирани множество нови прагове, което е довело до 249 бр. засядания на плавателни съдове. Това заяви по време на пресконференция в Русе областния председател на АБВ и член на НС и ИБ на партията инж. Валери Иванов. По думите му това влияе негативно, не само върху търговското корабоплаване в този район на Дунав, но и върху туристическия бранш с круизни кораби и производството на качествени строителни материали.

„През последните години таксата за драгиране на реката беше необосновано увеличена с 1255% с обяснението, че така се покрива инфлацията, която по официални данни за същия период е само 57.2%. Това обаче е само част от проблема. Разрешителното за такава дейност вече изисква време от 6-8 месеца минимум, а приемането на „НАТУРА – 2000“ затрудни още повече дейността за добиване на инертни материали от река Дунав, тъй като повече от 70% от територията на Дунав в българския участък попада в зоните на нейния обхванат“, посочи той и припомни, че в първоначалния вариант на Закона са обхванати само териториите на островите, но в последствие необяснимо по какви причини са разширени т.нар. „буферни зони“, които навлизат навътре в реката с 500 метра“.

Във връзка с темата той попита МТИТС, интересува ли се от нормалното корабоплаване в този участък на на-голямата водна артерия в Европа? Министерството на туризма интересува ли се от развитието на водния туризъм, посредством многобройните круизни кораби плаващи по Дунав? МОСВ наистина ли мисли, че една затлачена в българския участък европейска река е полезна, от екологична гледна точка, за флората и фауната, за човека и всичко около нея?

Думите му допълни председателят на АБВ Румен Петков. „Изразявам възмущението си от това, че въпреки факта, че река Дунав минава през десет държави от Европа, от които седем са членки на ЕС, нашата държава поставя под съмнение и развитието на туризма и търговското корабоплаване по този воден път, както и съсипва един отрасъл, в който през годините между 1965 – 1985 са инвестирани повече от 100 милиона долара. Отрасъл, който дава най-качествените строителни материали. По този повод ще поискаме среща с ръководствата на МТИТС, МРРБ, транспортното министерство и МОСВ“, посочи той. По думите му АБВ е единствената партия, която има и позиция и политика по въпроса. Според него приходите от таксите за драгиране не трябва да влизат директно в бюджета на държавата, а да се предоставят на общините, където се извършва такава дейност.

Сподели: