Инж. В. Михайлов – зам. – директор на РДГ – Русе: До края на 2021 година ще бъдат залесени общо 1250 декара топола и 113 декара цер

Време за прочитане: 2 мин.

RuseInfo разговаря днес с инж. Виктор Михайлов – зам. – директор на Регионалната дирекция по горите – Русе /за директор на РДГ – Русе съгласно заповед № 126/21.09.2021 година на директора на РДГ – Русе/

1. Г-н Михайлов, колко декара са залесени от началото до месец ноември 2021 година в Русенска област? С какви дървесни видове? Кое бе най – мащабното залесително мероприятие през 2021 година и кога се проведе то?

  • До месец ноември 2021 година в Русенска област са залесени 428 декара топола и 72 декара цер. До края на 2021 година ще бъдат залесени общо 1250 декара топола и 113 декара цер. Най – мащабните залесителни мероприятия се извършват в района между селата Бръшлен и Ряхово на територията на ТП ДЛС „Дунав“ и около селата Кацелово и Новград в района на ДГС Бяла.


2. Какви лесозащитни мероприятия се провеждаха през 2021 година и срещу какви заболявания в горския фонд?

  • Установено е значително съхнене на дървета от черния бор върху засегнати площи и след предписание на РДГ – Русе са изведени санитарни сечи върху 62 декара в горските територии.


3. Какви са щетите от умишлено причинени горски пожари през 2021 година /площ декара/?

При направени анализи за причините довели до възникване на констатираните пожари не е доказано умишлено причиняване. Няма значителни нанесени щети през 2021 година.

4. Колко проверки за незаконна сеч, превоз на дървесина и пр. са извършени от РДГ – Русе в Русенска област през 2021 година?

  • До месец ноември 2021 година са направени 66 проверки по сигнали. 30 броя от тях са за незаконна сеч, превоз на дървесина и съхранение на дървесина без необходимите документи, 23 бр. за възникнали пожари и 13 бр., включващи белене на върбова кора, блъснати диви животни от МПС, неправомерен добив на трюфели, риболов без документи и изстрели в гората извън регламентирано за лов място и време.


5. Какви са най – честите нарушения, констатирани при проверките като цяло?

  • Общо за Русенска област до 30 ноември 2021 година са съставени 308 броя АУАН, при които са задържани 25 броя каруци, 11 бр. амуниции, 6 бр. МПС, които са върнати, 4 бр. моторни триони, 41,52 пр. кубика дърва за огрев, 3,41 плътни кубика средна строителна дървесина и 0,60 плътни кубика едра строителна дървесина.


6. Има ли съставени предписания, АУАН, колко са задържаните МПС, каруци, моторни триони и др.? Какъв е размерът на наложените санкции като цяло и за какво?

  • Наложените санкции са предимно за транспортиране на дървесина без превозен билет и без контролна горска марка, незаконна сеч и неправомерно съхранение на дървесина. Размерът на санкциите по съставените АУАН и влезлите в сила наказателни постановления възлиза на 33 500 лева. Събираемостта по издадените наказателни постановления обаче е само 29 %.
Сподели: