награда НАУМ

Инж. Диана Иванова – директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е отличена за организацията на обучението от разстояние в електронна среда за учебната 2020/2021 г.

награда НАУМ

Инж. Диана Иванова – директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е отличена за организацията на обучението от разстояние в електронна среда за учебната 2020/2021 г. Наградата с оценка за високата професионална подготовка, е връчена от Националната асоциация на училищата по мода „Росица Иванова“.

В условията на пандемия, училищният колектив преодоля проблемите с поддържането интереса, мотивацията и ангажираността на учениците. На всички деца и учители са осигурени преносими компютърни устройства. С дигитализиране на учебното съдържание, обогатяване на технологичния парк със съвременна техника, се предоставя възможност пред младите хора за качествено професионално обучение.

Адаптирането на образователната система към дигиталното поколение поставя предизвикателството пред училищния екип как да бъде един традиционен урок по-интересен за учениците от поколението Z.

Равносметката за 125 години традиции и опит: Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е с авторитетно присъствие в крайдунавския ни град и с ключова роля за професионалното образование в страната. Висококвалифицирани и вдъхновяващи учители. Креативни, мотивирани, успешно реализиращи се ученици.

„Ние обличаме духа, а не само тялото си.“ Ивон Делендр

Сподели: