Инж. Павлин Цонев представи проект за доставка на мултифункционална драгираща техника за река Дунав

Инж. Павлин Цонев представи проект за доставка на мултифункционална драгираща техника за река Дунав

Време за прочитане: 2 мин.

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) инж. Павлин Цонев представи планираните за изпълнение дейности по проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“. Проектът предвижда доставка на специализирано оборудване за извършване на драгажна дейност по река Дунав.

Ще бъде доставено драгажно съоръжение на стойност 6,3 млн. лева и тръбопровод с дължина от километър, който ще струва около 1 млн. лева. Чрез него ще се депонира материалът. Ще бъде доставен и маневрен кораб, с който ще се премества драгата от пристанището до определения критичен участък по реката, където ще се удълбочава. За около 2 млн. лева ще бъде закупен несамоходен шалан, с който ще се транспортира извлеченият от дъното на реката пясък. Ще бъде доставен и понтон.

С новото оборудване агенцията ще осигурява целогодишно използване на плавателния път на реката и ще изпълнява ефективно поетите ангажименти за поддръжка на фарватера в българския участък.

След изпълнението на проекта във флота на АППД ще има общо шест нови кораба. Отделно, разходите за драгиране в българския участък ще намалеят близо три пъти

С новодоставеното оборудване Агенцията ще осигурява целогодишно използване на плавателния път на реката и ще изпълнява ефективно поетите ангажименти за поддръжка на фарватера в българския участък. С проекта ще се постигне по-лесен достъп до речните пристанища, повишена безопасност на корабоплаването и увеличаване на товарооборота, посредством възможността кораби с по-голяма товаропоносимост и газене да преминават през българския участък от р. Дунав, в резултат на подобрените параметрите на фарватера.

През тази и идните две години са предвидени 6,8 млн. лева за удълбочаване на фарватера на река Дунав. Дейностите се изпълняват в рамките на възложена обществена поръчка. Така АППД извършва от пет дни драгиране за подобряване на плавателния път по Дунава, което не се е случвало в последните 30 години. Удълбочава се участък край остров Вардим. Предстоят драгажни дейности и в района на остров Малък Кондур.

Цонев коментира, че се надява тези дейности да доведат до нормално корабоплаване през летните месеци, когато нивото на реката спада и се появяват критични участъци.

Проектът се изпълнява в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ №ДОПТТИ-1/29.01.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“

Обща стойност на проекта: 20 632 677,38 лв.
Източници на финансиране:
• Европейски фонд за регионално развитие – 17 537 775,77 лв. – 85%
• Национално съфинансиране – 3 094 901,61 лв. – 15 %

Начало на проекта: 29 януари 2018 г.
Край на проекта: 31 януари 2021 г.

Сподели:

Още новини от деня