76 домакинства в обхвата на ДЛС „Дунав“ - Русе са добили сами дървата си за отопление

Инж. Пламен Тодоров е утвърден единодушно за управител на „Ветовска гора“ ЕООД за нов мандат

Общински съвет – Ветово избра единодушно за управител на „Ветовска гора“ ЕООД, ЕИК 117664996, със седалище: гр. Ветово и адрес на управление ул. „Трети март“ № 2, инж. Пламен Славчев Тодоров. Утвърден е проект на договор за възлагане и управление на „Ветовска гора“ ЕООД. На кмета на Община Ветово е възложено да сключи договор за възлагане и управление на „Ветовска гора“ с инж. Пламен Славчев Тодоров.

Сподели: