Топлофикация-Русе

Инж. Севдалин Желев, директор на „Топлофикация Русе“: Периодичната техническа поддръжка на топломерите и водомерите гарантира сигурно отчитане на енергията

В разгара на летните месеци изпълнителният директор на „Топлофикация Русе“ инж. Севдалин Желев напомня, че за гарантиране на изправно топлоснабдяване през зимата, е необходимо извършването на проверка на индивидуалните топломери и водомери преди началото на отоплителния сезон.

Инж. Желев заяви, че при установен проблем абонатите трябва да се свържат с фирмата за дялово разпределение. Като най-честа причина за техническа неизправност на уред директорът на дружеството посочи изгасналият дисплей. По думите му всяка смяна на измервателно устройство трябва да бъде извършена преди началото на зимния сезон. Той обясни, че в случай на не отстраняване на техническата неизправност на конкретното индивидуално устройство ще бъде начислена консумираната енергия на максимална мощност.

„За да е сигурно, че топломерите и водомерите са в изправност и отчитат без грешка, е необходимо да преминат периодична метрологична проверка, която удостоверява тяхната изправност или констатира негодността им. Проверката се извършва в акредитирани лаборатории. Индивидуалните топломери в апартаментите трябва да се проверяват през 5 години, а водомерите на 10 години“, заяви инж. Желев.

Той обясни, че след като изтече техническата годност, съществува риск уредите да не отчитат коректно консумираната топлоенергия.

Инж. Севдалин Желев коментира, че поддръжката на вътрешната отоплителна инсталация е отговорност на клиентите.

„Всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация, включително отоплителните тела е добре да се извършват преди отоплителния сезон.“ подчерта директорът на топлофикационното дружество.

Сподели: