радиатор отопление

Инж. Севдалин Желев: Топлофицирането на все повече сгради допринася за енергийната ефективност и опазването на околната среда

„Централизираното топлоснабдяване е най-ефективният начин за отопление в градовете с развита топлопреносна мрежа. Парното е най-екологичният, сигурен и удобен начин за осигуряване на топлина в домовете“. Това каза инж. Севдалин Желев, директор на „Топлофикация Русе“.

Той обясни, че от гледна точка на енергийната ефективност централното отопление е най-добрата технология. „Неслучайно във всички национални документи, целящи постигане на по-висока енергийна ефективност, се акцентира върху възможностите за топлофициране на повече сгради. Централното отопление е по-екологично в сравнение с другите методи, като например печките на дърва или въглища.“, заяви инж. Желев.

„Редът за топлофициране на всяка сграда е регламентиран в Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването. Накратко казано, присъединяването на клиенти на топлинна енергия към топлопреносната мрежа се извършва след подаване на писмено заявление до топлофикацията за проучване на техническите условия на сградата. Заявлението се подава от упълномощен представител на собствениците или възложител на новостроящи се сгради, разказва инж. Севдалин Желев.

Директорът на „Топлофикация Русе“ посочва, че след като получат въпросното заявление,  те от своя страна правят задълбочено проучване дали е възможно присъединяване към топлопреносната мрежа. Издава се становище, в което се посочват условията за  включване към централното отопление, различни технически изисквания, вида на отоплителната инсталация, срокове за изграждане и други. Анализът се извършва въз основа на подадена информация за параметрите на конкретната сграда, която предстои да бъде присъединена, казва инж. Желев и допълва, че цялата тази процедура се завършва в четиринадесет дневен срок.

„След изпълнение на всички условия, се преминава към сключване на договор за присъединяване.“, допълва още директорът на русенската топлофикацията.

Инж. Желев обясни, че „Топлофикация Русе” поема ангажимент да изгради външните топлопроводи и абонатните станции. Ангажиментът на клиентите е свързан с изграждане на общата сградна инсталация. Това включва инсталацията за отопление и битово гореща вода в общите части на сградата от абонатната станция до последния етаж на сградата, разположени в общите части (стълбища, коридори и други). Клиентите трябва да закупят уредите за измерване на топлинната енергия (топломери и водомери) и да изградят инсталацията от стълбищната площадка до всеки радиатор в своя дом.“, заявява инж. Желев.

„Цената на преминаването към централното отопление е индивидуална и зависи от броя на отоплителните тела в имотите. Разходите не са малки, но са доста по-ниски от това да си купиш един или два качествени климатици“, заявява инж. Желев.

Сподели: