МОСВ дава начало на своята програма “Политики за младежта в сферата на околната среда”

Инж. Цонка Христова – директор на РИОСВ – Русе: Наистина тази година имахме масирано подаване на сигнали

Директорът на РИОСВ – Русе инж. Цонка Христова коментира днес в отговор на въпроси работата на институцията във връзка със зачестилите сигнали за неприятни миризми в Русе. Ето какво сподели тя.

Г-жо Христова, основните очаквания на русенци са към РИОСВ като институцията, която следи за чистотата на въздуха. Какво установиха скорошните проверки на ваши служители относно неприятните миризми?

Във връзка със сезонните появи на миризми в Русе, имахме очакване, че и тази година ще има засилено подаване на сигнали, но взехме така да се каже превантивно мерки. Направихме организация за вечерни реакции на сигнали, но така, че да имаме възможност да проверим и потенциални причинители. Истината е, че всяка вечер по двама колеги в група, така да се каже, и реагираха на всеки подаден сигнал. Може би 90 % от тях бяха неоснователни. Тези 10 %, на които отидохме, имаше миризми, но определено от битов характер. Аз лично се включих в проверките в две вечери. Единият сигнал бе за силно обгазяване в района на стадион Локомотив. Да, там наистина имаше обгазяване, но от скарата на ресторанта. Другият сигнал бе за цялата Менделеева таблица, но там се оказа, че когато застанеш до мазите им наистина миришеха – джибрите…Абсолютно битов характер. Всичко друго бе абсолютно нереално. Реагирала съм на всеки подаден сигнал с обратна връзка. Подалият сигнал казва: „Да, то вече не мирише“, а аз отговарям: „Вие преди 3 минути подадохте сигнала“. Отговорът е: „Да, то влезе миризма“. Отворете прозореца и ще излезе…Има такива миризми, особено от канализацията, и не можем да ги спрем, вкл. и във вътрешната канализация.

Наистина тази година имахме масирано подаване на сигнали. Подаваха се и чрез МОСВ. Едни и същи хора подават и при нас, подават и при тях. Когато е подаден при тях сигнала, ние не можем да реагираме, защото той идва при нас на следващия ден. При реакция на подаден веднага сигнал, както виждате причинителя го няма.

Така се наброиха близо 500 сигнала, които бяха подадени в период от 1 месец. Действително това е страшно много и много ни притеснява.

Поради тази причина веднага предприехме извънредна проверка на Линамар. Тази година сме им правили проверка. Всичките им дадени предписания се изпълняват. Те си работят по комплексно разрешително, както са им подадените параметри. Но въпреки това влязохме за три дни отново всичко да проверим. Действително, много по – бързо отколкото когато се прави голяма комплексна проверка. Отново всичко беше наред. Всяка вечер обикаляхме да проверим каква е ситуацията около завода. Странното беше, че не мирише. Не мирише на бакелит. Затова тръгнахме и обиколихме всички други заводи в района.

Проведох две срещи досега с ръководството на Линамар. При първата среща нямаше такава отзивчивост, но при втората, когато и на малко по – високо ниво бяха ръководителите…директорът, който е за България, дойде тук, и поеха ангажименти, малко по – различни, но искам да видя ефекта от това и тогава ще кажа точно с какво сме ги задължили. Освен това, даденото предписание те имат право да го обжалват. Само че сега имаме устната уговорка, че ще го изпълнят след 4 октомври.

Така че се надявам и по този начин абсолютно да ги елиминираме като причинител на миризми.

Обикаляхме и в ДИЗ Тегра….

Но има по – чувствителни хора, особено след коронавирус периода, някои хора си обостриха обонянието, а други го загубиха.

Тези миризми те смятат, че причиняват вреди. Ние имаме лаборатория, която дава резултати по – късно, но мери органиката. Нямаме превишения нито на средноденонощните, нито на средночасовите пределно допустими концентрации. Говоря за органиката, защото тази, която е с постоянна видимост, намираща се до руското консулство, тя мери фини прахови частици /ФПЧ/. Ние търсим органика, поради което ни е важна тази станция, която е в пожарната, и другата, която е на общината. Те дават едни и същи показатели, поради което няма как да излъжат…

Кой е основният проблем при установяването на конкретния източник на миризмите от експертите на РИОСВ?

Всеки завод има миризма. Няма производство без миризма. За мен тези паления…Снощи отново има палене на стърнища отсреща в Румъния. Те идват до нас като като пушек, но и с миризми. За другото е странно, че няма подадени много сигнали. Става дума за периода 21 – 22.30 часа, а то е димяло много сериозно, когато са отишли колегите.

Как може да се реши проблемът със залповите изпускания?

Няма такива изпускания.

Запознати ли сте какво ще промени внесеният в Народното събрание законопроект за промяна на Закона за чистотата на атмосферния въздух? И как това ще допринесе за установяването на замърсители и тяхното санкциониране?

Има промяна само в един член от закона, с който се вкарва понятието „дискомфорт в обонянието“, който за мен е медицински и разтеглив. Може да се реши с наредба, но ние след като нямаме лаборатория, която да измерва…Определено миризмите имат влияние върху здравето на човека, особено върху психическото здраве, когато във въздуха няма химия, която да оказва влияние върху физическото здраве. Тук са компетентни РЗИ. Но това не е толкова сложно, за да се каже.

Имат ли основание да се притесняват хората? Появиха се призиви за протест, който обаче съвпада със старта на предизборната кампания. Организаторите са регистрирани за участие в изборите.

Лошото е, че призовават майки с колички, че едни и същи хора се събират и никой не иска да признае факта, че замърсяване на въздуха няма и няма основание за всички тези протести. Да, те не вярват на държавата, но държавата е зад тях и тя осигурява и работата на голяма част от присъстващите там и тези предприятия, за които те говорят, пак осигуряват работа и данъци в общината…Няма как да живеем в изолиран свят. Ако някой иска да живее при супер условия, няма да ги намери никъде. Дори на село, защото и на село има миризми.

Сподели: