МОСВ дава начало на своята програма “Политики за младежта в сферата на околната среда”

Инж. Цонка Христова: РИОСВ-Русе предприе мерки за повишаване на събираемостта по санкции при екологични нарушения

РИОСВ – Русе предприе мерки по повишаване на събираемостта на сумите по наложени санкции за нарушения на екологичното законодателство. Това съобщи днес директорът на инспекцията инж. Цонка Христова по време на пресконференция по повод  Световния ден на околната среда 5 юни.

Подписани са 15 споразумения с нарушители на екологичното законодателство за събиране на наложени санкции. Става дума за глоби на обща стойност 11 200 лв. от началото на годината. С този инструмент на ЗААН се дава възможност на нарушителите да заплащат 70% от наложените санкции. Освен че се повишава събираемостта, подходът елиминира обжалването на наложените наказания, подчерта инж. Христова.

РИОСВ-Русе контролира 3 области и 22 общини, като всяко населено място има специфични екологични особености. Инж. Христова съобщи, че досега от планираните 862 проверки на 713 обекта са извършени 376 планови и 171 извънредни проверки на 447 обекта. За нередности са дадени 225 предписания и са съставени 47 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). Издадени са 15 наказателни постановления на стойност 24 000 лв., а наложените текущи месечни санкции за на стойност 177 240 лв.

Отнет е разрешителният документ за дейности с отпадъци на „СИД ГРИЙН“ ЕООД. В рамките на 3 години юридическото лице е наказвано два пъти, с влезли в сила 2 наказателни постановления, което прави  невъзможно неговата дейност, защото дори и да използват закупени заготовки, те генерират отпадъци, с които не могат да се разпореждат, съобщи инж. Христова.

На път е да се реши проблемът със заблатените участъци и замърсяването с отпадъци в района на Гара Бяла. Инж. Христова даде положителна оценка за инвестициите на топлофикационното дружество в Русе, чиято сероочистваща инсталация  работи и се спазват сроковете за изграждане на депото за неопасни отпадъци. Като успешна беше отчетена работата при съвместните проверки с регионалните структури на МВР в трите области. Установени са  незаконни дейности по съхранение и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). На нарушителите са дадени предписания за почистване на заетите с сас стари автомобили терени и предаването им на регламентирани площадки. Съставени са актове за констатираните нарушения.

Като чувствителни определи инж. Цонка Христова представителите на неправителствения сектор в Русе. Тя подчерата ролята на диалога за решаване на екологичните проблеми на града. До момента са проведени две срещи, а до края на седмицата предстои още една – за новата Програма на МОСВ „Политики за младежта в сферата на околната среда”.

„Чрез средства на тази програма ще бъдат финансирани проекти в широк спектър. Целта е включване на повече млади хора в процесите по намиране на решения и прилагане на конкретни практики, свързани с посочените приоритетни теми на Програмата. Очакваме да получим проекти, които да постигнат ефект“, каза още инж. Цонка Христова.

Сподели: