Инициатива „По – високи доходи с твоя синдикат“ в Русе днес

Инициатива „По – високи доходи с твоя синдикат“ в Русе днес

Днес, 1 май, на нашият празник бяхме заедно до хората за „По – високи доходи с твоя синдикат“. В централната част на Русе бе разположен синдикален информационен център. В разяснителната кампания на РС на КНСБ Русе информира трудещите за правото на сдружаване, безопасните условия на труд на работното място, както и възможностите за колективно – трудово договаряне за по – високи доходи и допълнителни социални придобивки.

Сподели: