Иновативен междупредметен урок се проведе в СУ „Васил Левски“ - Русе

Иновативен междупредметен урок се проведе в СУ „Васил Левски“ – Русе

Време за прочитане: 2 мин.

Иновативен междупредметен урок (математика, информатика, ИТ) „Изследователски мисии във въздуха“ се проведе на 5 март 2021 година в СУ „Васил Левски“, град Русе. Дванадесетокласници под ръководството на г-жа Мария Спасова – старши учител ИИТ, и г-н Филип Тодоров – учител по математика, представиха пред колегията и ръководството на училището, г-жа Филипова – старши експерт от РУО Русе и студенти от магистърска програма „Информатика и ИТ в обучението“ на РУ „Ангел Кънчев“, ролята, предимствата и възможностите на STEM обучението. Целта на урока – осмисляне на знанието получено през годините по математика, информатика, ИТ и приложението му при програмиране на дронове.По време на урока учениците се запознаха с това що е дрон, използването им в съвременния живот, техниката за безопасно използване и платформата, в която ще ги програмират. След това, разделени в групи, работиха по две ситуационни задачи. В първата – „Куриерска поща“, те имаха за задача да изследват най-краткия маршрут за доставка на пратки в град с високи сгради, след което програмираха дрона да доставя пратките до определени точки, в които каца за три секунди, след което отново излита до следваща точка. Втората задача – „Мисия „Пентагон““ – учениците програмираха дроновете си за обход на Пентагон-а във въздуха. За да изпълнят задачата те трябваше да намерят ъглите на правилен петоъгълник, за да съобразят ъгъла на завъртане на дрона по обхода. И двете задачи не затрудниха учениците, което показа, че те притежават нужните математически и аналитични умения за работа по математика, информатика и ИТ. Урокът завърши със състезателна задача, която бе поднесена устно от г-жа Мария Спасова. В задачата липсваше схематично представяне, както при първите две, а учениците трябваше сами да си представят траекторията, програмират кода и тестват резултата.От учебната 2020-2021 година СУ „Васил Левски“ – град Русе, е иновативно училище с проект „STE(A)M училище на победители – учене чрез преживяване“. Урокът „Изследователски мисии във въздуха“ е част от от поредица междупредметни уроци, чрез които учениците усвояват новите знания по различни предмети. Ръководството на училището поздравява г-жа Спасова, г-н Тодоров и учениците от дванадесети клас, които показаха, че граници за знанието няма… дори и във въздуха.

Сподели:

Още новини от деня