ученици

Иновативен час по литература по програма на Русенската света митрополия

На 20.12.2017 г. в СУ „Възраждане“ се проведе иновативен час по български език и литература в XIIБ клас, профил „Технологичен – стопански мениджмънт“, в който бяха коментирани основни християнски ценности, интерпретирани в Йовковото творчество. Гости в часа на преподавателя д-р Звезделина Братанова бяха г-жа Меглена Христова и г-жа Даниела Тодорова, зам.-директори на училището, както и екип от изявени ученици от VIIIА клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език.

Акцентът на дискусията бе разказът „Песента на колелетата“, разгледан от гост лектора Огнян Узунов от Нов български университет в контекста на базови хуманитарни понятия като „Мъдрост“, „Страдание“, „Любов“, „Вяра“, „Истина“. Часът се превърна в любопитен експеримент, тъй като срещна гледните точки на ученици от VIII и XII клас, поставени в дискусионна ситуация, в която да изкажат аргументирано твърдение. В центъра на техните разсъждения бе въпросът „Кое предпочитам – да съм влюбен аз или да са влюбени в мене?“ Дискусията изискваше и доказателство на избора. Създадоха се два отбора, всеки от които защитаваше правотата на своя избор и се стараеше да обори доводите на другия отбор.

Учениците свързаха своите разсъждения с прозренията на Йовковия герой от разказа „Песента на колелетата“: „Мъдрец наистина беше Сали Яшар, много нещо беше видял, много нещо беше преживял, но едно беше ясно за него: с мъки, с нещастия е пълен тоя свят, но все пак има нещо, което е хубаво, което стои над всичко друго – любовта между хората“, като достигнаха до извода, че животът на човека е път към мъдростта.

Сподели: