Иновативна класна стая откриха в ОУ "Ангел Кънчев"

Иновативна класна стая откриха в ОУ „Ангел Кънчев“

Център за победители бе открит днес в русенското Основно училище „Ангел Кънчев“. Всъщност става дума за STEM-кабинет, даващ възможност на учениците от първи до седми клас да изучават всички природни науки по един увлекатален и интригуващ за тях начин. В класната стая за креативни дигитални създатели могат да се правят опити, интегриращи обучението по различни предмети. За интригуващата атмосфера способстват различни роботи, модерни лаптопи и таблети и дори 3D-принтер. Възможностите на тези високи технологии бяха демонстрирани от девет ученици от 3а клас и тяхната учителка Даниела Кошарова. Десет от децата в класа са златни медалисти от националното състезание на българските начални учители.

На официалната церемония присъстваха заместник областният управител д-р Стефка Караколева, заместник-кметовете на Община Русе Енчо Енчев и Димитър Недев, както и началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева.

Д-р Стефка Караколева изрази надежда, че това ще е място, където много млади математици, информатици и физици ще създават дигитални продукти, които след това ще бъдат използвани в обучението и практиката. Тя пожела на учениците още много успехи и винаги да се стремят да показват какво могат и знаят.

Заместник-кметът Енчо Енчев посочи, че това е добър пример как едно малко училище може да участва в процеса по електронизация и да се превръща във все по-желано място за обучение. „Технологизирането на училищните процеси, използването на високоскоростен Интернет, въвеждането на интерактивни дъски и видеодисплей спомогна за възстановяването на доброто име на училището и привличането на още повече деца.“, категоричен бе Енчев. Той пожела на учениците да развиват заложбите си и смело да мечтаят.

Началникът на РУО д-р Росица Георгиева акцентира на това, че съвременното българско училище трябва да отговаря на предизвикателствата на времето. „Нашите деца имат афинитет към дигиталните компетентности и компютърните технологии, а това е предпоставка за по-добро изучаване на предметите, които дават базисни познания по природните науки.

Стойността на инициативата възлиза на 50 000 лева, като 5 000 от тях представляват лично участие. От срещата в училището стана ясно, че предстои външен ремонт на двете сгради, а също и изграждане на многофункционално помещение, което ще ползва за концерти, родителски срещи и всякакъв вид спектакли. В него ще има и специално обособена електронна библиотека.

Тази година в първи клас са приети 44 ученици в две паралелки. Места за трето класиране няма.

Сподели: