приста ойл проект юли 2018 4

Иновативна технология ще повиши качеството и ефективността на производството в завода на Приста Ойл Холдинг ЕАД в Русе

Патентът за иновативната технология принадлежи на руски гражданин и Приста Ойл Холдинг ЕАД, поясни днес изпълнителният директор на компанията г-н Цветомир Атанасов. Използването й ще позволи да се намали себестойността на единица продукция, като същевременно ще помогне да се произвеждат по-малки партиди, а енергийната ефективност ще бъде значително повишена. Очаква се въведената иновация да има съществен принос в бъдещото развитие на компанията.

Чрез реализирането на проект „Инвестиции за внедряване в производството на иновативно решение за дозиране и смесване на смазочни масла , в мобилен и стационарен вариант“ Приста Ойл Холдинг ЕАД надгражда капацитета на производството с почти 50%, уточни изпълнителния директор пред медиите. Той допълни, че търговската политика на фирмата цели продукцията й да се продава на няколко континента, като вече достига дори до Нова Зеландия.

Ръководителят на проекта г-н Милен Бойчев, който е и член на борда на директорите на компанията, направи ретроспекция на реализираните дейности. Целта е внедряването в производството на един нов процес. Той ще осигурява необходимото качество, ефективност и гъвкавост на производството.

Принципно процесът представлява две системи, интегрирани една в друга. Едната представлява система за смесване, посредством кавитация, а другата за автоматизирано дозиране на изходните компоненти. В производството на масла влизат две основни групи суровини: базови масла /15 – 20 вида/ и присадки /близо 1000 вида/. Това предполага процесът на дозиране и смесване да бъде много прецизен и колкото си може по-бърз, по-ефективен и по-качествен.

приста ойл проект юли 2018 5

Внедрена е системата за студено смесване на двата компонента с помощта на кавитационни колони и тази за автоматично прецизно дозиране. Капацитета на кавитационните колони е 6 тона на час, а разходът на електроенергия е 16 Кw/ч. Смесването протича при работна температура от 20 градуса.

Внедрената блендинг технология представлява следното: по време на хидродинамичния процес се образуват кухини /поради постоянна промяна в налягането/. Тези мехурчета, при връщане обратно на налягането, имплодират за наносекунда.  При това се отделя вътрешна топлина, която хомогенизира перфектно базовите масла и присадките.

Тънкостта на този процес се крие в неговото управление, за което е създаден специализиран софтуер. Внедряването на тази иновативна технология се случва за пръв път у нас и по света. Чуждите потребители на продукцията на Приста Ойл Холдинг ЕАД са заинтригувани и проявяват интерес към производствения процес, който вече набира скорост.

Сподели:

Още новини от деня