Иновативни социални практики представят в Русе по проект днес

Фирма Идеин ЕООД започна работа по проект “Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Проучване, експериментиране, прототипиране и внедряване в България на две иновативни социални практики за предоставяне на подкрепа на работодателите и техните служители.

ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА 1: Оценка на благосъстоянието (well-being) на работнитеместа по оригинална и патентована методология на белгийската компания Пулсо
– Прави се за пръв път в България по тази методология;
– 72 кратки, ясни и лесни въпроси, попълвани (онлайн или на хартия) от служителите;
– Отговорите са анонимизирани;
– Оценяват качеството на работното място, нивото на стрес и стресовите фактори;
– Оценяват се по матрица и резултатите се сравняват със средните европейски стойности;
– Мениджърите могат да планират оптимални мерки за повишаване качеството на работните места, привличане и най-вече устойчиво задържане на квалифицираните служители.

ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА 2: Програма за подпомагане на служителите (Employees Assistance Programme – EAP)
– Един от най-модерните в Европа начини за повишаване качеството на работните места чрез персонализирана грижа за служителите;
– Работодателите подпомагат своите служители да се справят с проблеми, свързани не само с работното място, но най-вече с техния личен живот – неразбирателство в семейството, стрес, грижа за децата или за възрастни родители, правни и финансови консултации от най-разнообразен характер – от плащане на данъци, до закупуване или наемане на недвижим имот;
– В рамките на програмата служителите получават професионални консултации от експерти – юрист, психолог, финансов консултант, др.;
– Консултациите се предоставят по телефона, чрез електронна поща или лично;
– За служителите консултациите са безплатни – те се заплащат от работодателя;
– Мениджърите и собствениците също има достъп до консултации по организационно развитие, управлението на промяната, преструктуриране и пр.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ
– Повишава се производителността на труда;
– Качествените работни места привличат и задържат качествени служители;
– Оптимизира се бюджетът за здравословни и безопасни условия на труд;
– Организацията се равнява с най-добрите европейски работодатели;
– Печелят се престиж, лоялност, отговорност и повече пари.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
– Идентифицирани иновативни практики – 2 (две);
– Трансферирани иновативни практики – 2 (две).

БЕНЕФИЦИЕНТ: ИДЕИН ЕООД

ПАРТНЬОР: CAPACONSELHAMENTO – ACONSELHAMENTO E PSICOTERAPIA, LDA, ЛИСАБОН

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: 143,199.34 лева, от които 136,039.37 лв. европейско и 7,159.97 лв. национално съфинансиране.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 14 месеца (01.11.2017 – 31.12.2018)

Сподели: