Иновациите и зелени решения за бизнеса – фокус на проекта „За по-зелен растеж“, изпълняван от Българо-румънска палата

Миналата година Българо-румънската търговско-промишлена палата започна проект „За по-зелен растеж“, насочен към българските МСП. Десислава Пенчева от Палатата разказва за предстоящият B2B форум, който ще събере следващият месец в София представители на бизнеса от България и Норвегия.

Разкажете накратко каква е целта на проекта?

Десислава Пенчева: Целта е да подкрепим българските МСП, които да се запознаят с иновациите в зелената индустрия и да почерпят опит от норвежки компании в тази сфера. Това се случи и продължава да се случва чрез определяне и представяне на вече разработени, готови за използване практически решения, които са приложими за българските фирми. Амбицията на екипа ни е да открие и идентифицира практически примери на вече разработени иновативни решения за създаване на продукти, процеси и услуги, които са готови за използване, подобряват оперативните резултати и са съобразени с околната среда.

В началото на проекта проведохме едно широкообхватно проучване на практическите решения в областта на иновациите в зелената индустрия в Норвегия, в и извън Европа. През летните месеци проведохме три регионални срещи в България, в които идентифицирахме нуждите на МСП за зелени технологии и иновации в индустрията. Есента заведохме 5 български компании на място в Норвегия, за да обменят опит в областта на иновациите в зелената индустрия с местни фирми. Създадохме уеб базиран дигитален каталог с практически, готови за използване иновационни решения за зелената индустрия за българските фирми, който ще покажем на мачмейкинг форума за иновационни решения в зелената индустрия в България.

Споменахте новержки фирми. Те партньори ли са по проекта и в каква сфера работят? Представете и останалите партньори в „За по-зелен растеж“!

Десислава Пенчева: Партньорът ни по проекта в Норвегия е СИНТЕФ. Той е един от най-големите изследователски институти в Европа и работи в тясно сътрудничество с бизнеса, администрацията и други изследователски и образователни институции. Всъщност техен ангажимент беше да селектират такива компании, които да демонстрират своя напредък в областта на иновациите пред българските си колеги. СИНТЕФ също така подбраха фирми, които ще дойдат в България следващия месец, за да се срещнат с потенциални свои партньори.

Другият наш партньор в този проект е Балканският институт по труда и социалната политика – неправителствено сдружение, което работи в приоритетни области като корпоративна социална отговорност, учене през целия живот, пазар на труда, здраве и безопасност при работа, трудово право , социална политика, социално предприемачество и професионално обучение и др.

Ние сме третия участник в инициативата и дейността ни е насочена към подкрепа на компании, които имат интерес да развиват своя бизнес в България и/или Румъния. Предлагаме услуги за всички бизнеси, които имат интерес да се позиционират, инвестират и/или изнасят на един от двата най-бързо развиващи се пазари в ЕС.

Разкажете малко повече за този форум. Как могат да се включат нашите читатели, ако проявят интерес?

Десислава Пенчева: Форумът ще се състои на 21.02.2024 г. (сряда) от 11:00 ч. в Гранд Хотел „Милениум“ в София. Норвежките компании, които ще присъстват са 5:

  • Zimmer and Peacock – разработчик на сензори за почва, храни, вода, биосензори за медицинска диагностика;
  • Monitor – компанията разработва ERP система (система за планиране на ресурсите в предприятието), приложима в множество сектори;
  • Electronic Coast – индустриална асоциация и клъстер, включващ около 40 фирми в областта на електрониката и ИКТ (информационни и комуникационни технологии);
  • USN – Университетът на Югоизточна Норвегия, чиито изследователски отдел работи в областта на енергията, климата, околната среда.
  • SINTEF – изследователски институт с проучвания в областта на климата и околната среда, дигитализация, храни и селско стопанство, здравеопазване и медицина, микросистеми и нанотехнологии и други.

Те ще търсят партньори сред малки и средни предприятия от България.

Ако читателите ви са представители на малко и средно предприятие и владеят свободно английски език и имат интерес за среща с фирми от Норвегия, могат да се регистрират през сайта на Българо-румънска палата не по-късно от 16.02.2024 г.

Сподели: