Иновационен лагер "Декарбонизация на транспорта за региона на Русе в Зеления преход-изграждане на иновационен капацитет за бъдещето“ беше открит днес

Иновационен лагер „Декарбонизация на транспорта за региона на Русе в Зеления преход-изграждане на иновационен капацитет за бъдещето“ беше открит днес

Иновационен лагер под надслов „Декарбонизация на транспорта за региона на Русе в Зеления преход-изграждане на иновационен капацитет за бъдещето“ беше открит днес в Канев център на Русенския университет. Реализирането на инициативата е в изпълнение на проект по програмата на Европейската комисия и Съвместния изследователски център (Joint Research Center) „Науката среща регионите“. Основни организатори са Община Русе, РУ „Ангел Кънчев“ и Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“. Сред гостите на събитието беше и заместник областният управител Людмил Христов. Той определи темата, като изключително актуална не само за нашето общество, но и в глобален мащаб. „Климатичните промени са вече факт и много сериозно трябва да се замислим върху негативния отпечатък, който ние с нашата дейност оставяме върху природата. Трябва да се замислим върху това дали градим устойчиво бъдеще за нашите деца и дали искаме да живеем в чиста среда. Както всички знаем ЕС пое ангажимент към неутралитет на климата до 2050 година. Точно затова транспортният сектор трябва да претърпи много сериозна промяна, която минава през значително намаляване на вредните емисии и емисиите на парникови газове. Той отбеляза, че този преход има силно положително влияние, което освен в намаляване на въглеродния диоксид, се изразява и в развитието на нови бизнес модели, както и технологично усъвършенстване на индустрията. По думите на заместник областния управител няма по-добро място от Русенския университет за  провеждането на подобен форум. „Винаги съм твърдял, че висшите учебни заведения и в частност РУ са един от основните двигатели на екологичния преход. Русенският университет е доказал своята водеща роля в развитието на иновациите, в търсенето на нови решения за нови източници на енергия“, допълни още Христов. Той пожела успех на форума и изрази готовност Областна администрация – Русе да бъде домакин на подобни инициативи.

Модератор на форума бе заместник-кметът по комунални дейности на Община Русе Димитър Недев. Той сподели с присъстващите някои стряскащи факти относно климатичните промени в световен мащаб. Сред тях са измерените рекордно високи температури през изминалата година на двата полюса, които са били с над 40°C по-високи от обичайните. Той отчете и факта, че град Русе е бил избран сред 14 регионални и местни администрации и 2 регионални мрежи, е бил избран за подобни дискусии.

Домакини бяха кметът Пенчо Милков и ректорът на Русенския университет академик Христо Белоев. Кметът Милков благодари за доброто партньорство на университета. „Русенският университет има изключително значение за нашия град, регион и Северна България“, каза още кметът на Община Русе и отбеляза, че продължават да работят с много голям ентусиазъм заедно.

От своя стана академик Белоев отчете част от постиженията на висшето учебно заведение в сферата на иновациите в транспорта. „Русе и регионът имат изключителна възможност да използват капацитета на Русенския университет“, каза академик Белоев и посочи четири основни характеристики, които правят ВУЗ-а уникален. Сред тях са многопрофилността на университета, като по този начин се предоставя възможност за интеграция в много области и човешкият капитал от 400 преподаватели и изследователи с компетенции в различни области на знанието. Не по-малко внимание бе отделено и на широката мрежа от над 500 чуждестранни партньори – научни институти, фирми и университети. Академик Белоев заяви още, че университетът работи фокусирано за развитието на Дунавския регион.

Сред официалните гости бяха още евродепутатът Петър Витанов, народните представители Калин Илиев и проф. Михаил Илиев, председателят на Общинския съвет в Русе Иво Пазарджиев, областният управител на Разград д-р Деян Димитров, изпълнителният директор на Асоциацията на Дунавскитя общини „Дунав“ Мария Цанкова, както и представители на бизнеса.

Евродепутатът Витанов бе категоричен, че Русенският университет е средище и съумява да събере в едно гражданско общество, местна и държавна власт, бизнеса и неправителствения сектор. Той отчете още, че транспортът дава близо 20% от транспортните емисии, които остават в атмосферата и е секторът, който все още не можем да реформираме към по-голяма екологосъобразност. Според него декарбонизацията на транспорта би могла да допринесе за поне 50 000 нови устойчиви работни места. Освен това нулевите въглеродни емисии са и ключов фактор за подобряване на здравето на хората и не на последно място ключ към енергийната независимост. „Няма друго място, където темата за декарбонизацията би могла да има по-голяма чуваемост. Преди повече от 30 години Русе беше първият град, който поиска да диша свободно – и в прекия и в преносния смисъл“, каза още Витанов.

Събитието се реализира под патронажа на президента на Република България Румен Радев, който изпрати поздравителен адрес до организаторите и участниците. Видеообръщение бе отправено и от еврокомисаря Мария Габриел.

Сподели: