Инсталацията „Свидетелски истории, оспорвани истории – музеефициране на близкото минало” представят утре в Русе

Инсталацията „Свидетелски истории, оспорвани истории – музеефициране на близкото минало” въвежда своите посетители в процеса на превръщане на предмети, познати от всекидневието на мнозина, в музейни експонати. На преден план са изведени не толкова самите предмети, колкото тяхната интерпретация на няколко нива – особеност, която произтича от свидетелските разкази от епохата.
Проучването на близкото минало е предизвикателство, породено от близостта на епохата и преплетено с поляризираните възприятия на нейните свидетели и участници в резултат на идеологизацията в условията тоталитарна власт.
Събитието се случва по повод Международния ден на музеите – 18 май, който през настоящата 2017 година се отбелязва от ИКОМ под надслов „Музеите и оспорваните истории: да кажем в музеите неизразимото“ (Museums and Contested Histories: Saying the Unspeakable in Museums).
Инсталацията „Свидетелски истории, оспорвани истории“ ще бъде представена в четвъртък (18.05.2017 г.) от 11.00 ч. в Историческия музей.

Сподели: