isu

ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЕООД И ФОНДАЦИЯ ЯТРУС ще проведат мотивационни срещи с безработни на 14 и 15 август т.г. за включване в проект

Време за прочитане: < 1 мин.

В изпълнение на проект „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО- ПОДКРЕПА ЗА РЕСТАРТ” попроцедура BG05M9OP001-1.023 – „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЕООД И ФОНДАЦИЯ ЯТРУС ще проведат мотивационни срещи с потенциални за включване в проекта безработни, неактивни и заети лица със средно или висше образование, с цел детайлното им информиране за конкретните цели и очаквани резултати от проекта, персоналните ползи на участниците в него, както и за мотивиране за включване в проектните дейности.

Срещите ще се проведат, както следва:

– на 14.08.2018 г. в гр. Русе, ул. „ШИПКА“ № 6 от 10:00 часа

– на 15.08.2018 г. в гр. Тутракан, ул. „ Елин Пелин “ № 11 от 10:00 часа

www.eufunds.bg

Договор за БФП № BG05M9OP001-1.023-0009-С01, проект  „Подкрепата за предприемачество – подкрепа за рестарт“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Сподели:

Още новини от деня