Интерактивен бинарен урок проведоха третокласници в СУ "Възраждане"

Интерактивен бинарен урок проведоха третокласници в СУ „Възраждане“

Интерактивен бинарен урок по учебните дисциплини Човекът и природата и Английски език на тема „Weather-Време“ проведоха В. Петкова – класен ръководител и Д. Стоянова – учител по английски език с учениците от 3 Д клас в на 18.01.2018г. В урока бяха използвани неформални методи на обучение като „Метод на конкретните ситуации“ (case-study)- ситуации, които въвеждат ученика в реалния живот, съвместната стратегия за учене „Think-pair-share“ и подхода „Learning by Doing” в играта „Weather man“ (Синоптик).

Идеята за този нетрадиционен урок е плод на участието на преподавателя по английски език Десислава Стоянова в проект „SUPEER! – Science. Utility. Practice. Experiment. Exploration. Result“ на Европейската програма „Еrasmus+” и на наблюдаваните от двете учителки уроци при посещението им в партньорските училища в Литва и Гърция. По проект „SUPEER! – Science. Utility. Practice. Experiment. Exploration. Result“, свързан с използването на неформални методи в обучението, СУ „Възраждане“ работи вече втора учебна година.

Интерактивният бинарен урок беше заснет на видео. Към него ще бъде добавена методическа част – кратко представяне от г-жа Десислава Стоянова на английски език. Видеоурокът ще бъде поместен на европейската образователна платформа European Shared Treasure и на международния сайт на проект “SUPEER! – Science. Utility. Practice. Experiment. Exploration. Result.”

/Автор – Милена Неделчева/

Сподели:

Още новини от деня