Интересен клетвен лист на служител при Русенската народна мъжка гимназия “Княз Борис”представи Държавен архив - Русе

Интересен клетвен лист на служител при Русенската народна мъжка гимназия “Княз Борис”представи Държавен архив – Русе

Държавен архив – Русе поздравява всички учители и работещи в сферата на образованието и пожелава една успешна и спокойна нова учебна 2018/2019 г.

Публикуваме един изключително интересен и любопитен клетвен лист от 1922 г. на служител при Русенската народна мъжка гимназия “Княз Борис” с положена клетва пред свещеник, в който се казва “Кълна се в Името на Единаго Бога, че ще пазя свято и ненарушимо законите на държавата, ще изпълнявам длъжността си без всяко пристрастие, ще пазя тайните по служба и ще постъпвам честно и справедливо, като помня, че за всичко ще давам отчет пред Бога и законите. АМИН”. Текст, който говори сам по себе си и няма нужда от коментар.

Сподели: