Информационен ден по Програма „Култура“ на Община Русе

Информационен ден по Програма „Култура“ на Община Русе

Във връзка с обявената годишна сесия за набиране на проектни предложения в областта на културата и изкуството по Програма „Култура“ на Община Русе, вчера, 5 юни, от 11 ч., в зала „Култура“ на ул. Цариброд 3 се проведе информационен ден. Присъстваха 34 представители на културни организации от Русенската община, които имаха възможност да зададат своите въпроси относно процедурите по кандидатстване и финансиране на проектните предложения. В началото на срещата Ива Чавдарова и Ирена Маркова от отдел „Култура“ на общината представиха правилника и документите по програмата. На събитието присъства и Енчо Енчев – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Русе, който също се включи в дискусията.

Сред присъстващите на срещата бяха представители на редица местни сдружения и организации, опериращи в сферата на културата, представители на културните институти в града, както и представители на народни читалища от малките населени места и др.

Община Русе напомня, че крайният срок за подаване на проектните предложения в Деловодството на Община Русе е петък, 19 юни, 2020 г., до 17 ч.

Правилникът на Програма „Култура“ и необходимите формуляри за кандидатстване са публикувани на сайта на Община Русе.

Сподели: