Информационна кампания насърчава творчеството и толерантността в образователна среда в русенски учебни заведения

Иновативни и интересни онлайн и присъствени събития предстоят в рамките на информационна кампания „Творим заедно за мир и равенство“, която се провежда през месеците май и юни по проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на oбщина Русе“.

Кампанията е инициатива на партньора по проекта – Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“ и си поставя за цел да допринесе за насърчаване на творческото начало в контекста на темата за мира и толерантното общуване в образователната среда. В мащабните събития ще се включат деца, ученици, родители, учители от партньорските учебни заведения, доброволци, граждани и неправителствени организации. Кампанията ще подкрепи усилията на Община Русе за равен достъп до образование за всички, ще насърчи творческите способности на подрастващите и ще привлече родители и учители като техни партньори в инициативите.

През този месец стартира конкурс за есе на тема: „За буквите“, в който ще се включат ученици от три възрастови групи от ОУ „Олимпи Панов“. Надпреварата ще провокира децата да изразят отношението си към Светите братя Кирил и Методий, към азбуката, славянската писменост и култура, както и към празника 24 май. В навечерието на тази светла дата отличените от компетентно жури ще бъдат наградени и поощрени на празник в училището.

За по-малките – децата от четирите партньорски детски градини (ДГ „Пинокио“, ДГ „Русалка“, ДГ „Синчец“ и ДГ „Незабравка“) малко след празника на детето, на 3 юни, ще се проведе събитие за рисунка на асфалт на тема “Знаме на мира”. Своеобразната детска мини асамблея ще разгърне таланта на децата, които с тебешир ще рисуват по актуалната тема – мир на планетата Земя. Пространството до Вазата в Парка на младежта ще се изпълни с десетки илюстрации, а накрая всички ще бъдат насърчени с подаръци и грамоти.

През целия период на информационната кампания онлайн ще тече рубриката „Знаете ли, че?“ във фейсбук, която ще споделя позитивни примери и интересни факти за различните деца. По този начин до много хора ще достигне информация за децата с дислексия, аутизъм, хиперактивност, Синдром на Даун и други състояния, които са не само трудност, но и отварят нови хоризонти пред тях. От кампанията ще научим кои са известните личности с подобни проблеми и какво са постигнали в живота си.

Сподели: