ИРПС представи анализ на изборните секции в риск от контролиран вот, Област Русе също фигурира

ИРПС представи анализ на изборните секции в риск от контролиран вот, Област Русе също фигурира

На 24.03.2021 в БТА, ИРПС проведе пресконференцията: “(Не)възможен избор: секции в опасност”. Представихме приложение, показващо изборните секции в страната със сериозни отклонения в поведението на избирателите – спрямо съответното населено място и/или изборен район. Идеята на инструмента е да помогне на граждани, журналисти и отговорни за изборите институции да насочат своето внимание към уязвими от изборни нарушения точки в страната. За тази цел са анализирани данните от три парламентарни избора в периода 2013 – 2017 г. 

Секциите в риск са маркирани въз основа на високи критерии за повторяемост и размер на отклоненията в изборното поведение. Данните показват, че през 2013 г. те са били – 1 502, през 2014 г. – 1 546, а през 2017 г. – 1 284. В тях са гласували, както следва:

  • през 2013 г. – общо 367 396 избиратели; 
  • през 2014 г. – общо 387 077 избиратели;
  • през 2017 г. – общо 322 347 избиратели.

Обясненията за наблюдаваното явление могат да са различни и в някои случаи – дори рационални. Поради това отговорното изследване на контролирания вот за всеки район изисква и пълноценно разбиране за социално-стопанската ситуация в него. В този смисъл, инструментът на ИРПС показва секциите в риск от манипулиран вот въз основа на изборните резултати, но цялостният анализ на този процес и оценката на неговата тежест трябва да бъде многофакторен.

С видео от представянето на инструмента в БТА, може да се запознаете ТУК.  

Разработеното от екипа на ИРПС приложение можете да използвате свободно от страницата на “Отворен парламент – граждански гласове”.

Област Русе също фигурира в изследването. Риск от контролиран вот има в 38 секции в региона – по 3 в общините Русе и Ветово, по 2 – в Две могили, една в Иваново. Посочени са още селата Бабово, Малко Враново, Стамболово, Борисово, Юделник, Ястребово, Щръклево, Кошов, Сваленик, Сеново, Кривня, Долна Студена, Ботров, Бъзовец, Каран Върбовка, Кацелово, Лом Черковна, Дряновец, Кривина и Батин. В някои от тях има повече от 1 секция.

Сподели: