Искрен Веселинов номиниран и от структурите в Област Русе за председател на ВМРО 

Русенци излизат с алтернативно предложение към извънредния конгрес на ВМРО-БНД партията занапред да се ръководи от трима съпредседатели, като единият от тях бъде Веселинов

На проведената през почивните дни Областна конференция на ВМРО- Русе, представителите на местните структури избраха делегатите от областта за предстоящия на 12 февруари в София VIII извънреден конгрес на ВМРО-БНД. След проведените разисквания, конференцията единодушно потвърди вече направената от общинските организации номинация на Искрен Веселинов за председател на ВМРО.

ВМРО-Русе излиза и с алтернативно предложение за промяна в устава на партията, като занапред тя да бъде ръководена от трима съпредседатели на ВМРО. Това предложение следва историческата традиция на Организацията още от 1919 г., когато начело застават Тодор Александров, ген. Протогеров и Петър Чаулев. Подобен прецедент има и в ново време. Според членовете на ВМРО-Русе това е пътят да се получи така нужната консолидация, необходима за рестарт на ВМРО. В случай, че предложенито се приеме от делегатите на извънредния конгрес, то русенската областна конференция номинира Искрен Веселинов да бъде един от тримата съпредседатели. Очакванията на членовете на ВМРО-Русе са предстоящият конгрес на ВМРО да даде ясна насока за промяна и по-голяма чуваемост към проблемите на хората, да бъде анализирана и кадровата политика, както и да се приеме адекватна на новите условия партийна програма и стратегия за успешното реализиране на заложените в нея принципи.

Сподели: