Искрен Веселинов: Санкцията на САЩ към съдия Миталов е сигнал за проблемите в системата

Народният представител Искрен Веселинов обяви актуалното си имуществено състояние

Комисия за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество оповести декларациите за имущественото състояние на народните представители от 19-и МИР – Русе.

Народният представител в 19-и МИР – Русе Искрен Веселинов е обявил в средата на тази година 68 000 лева налични средства от заплата, декларирани и в предишни години. 63 307 лева има на влог депутатът от заплата. Съпругата на Искрен Веселинов – Христина, декларира 38 000 лева налични средства от заплата, посочени в предишни години. 25 320 лева декларира тя също на влог от заплата. Христина Веселинова е председател на УС на Клуб по конен спорт Русе – Ендюрънс от 8 април 2019 година.

Придобити са над 24 хил. акции за общо 89 810 лева на Русе комерс АД, като произходът на парите е от заплата.

78 268 лева е декларирал депутатът като годишна данъчна основа от трудови доходи. 754 лева са доходите на съпругата му. 540 лева е получил като доход наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество И. Веселинов. 30 000 лева е получил депутатът като плащания на основание ПОДНС.

Сподели:

Още новини от деня