Искрен Веселинов: Строителството на АМ „Русе-Велико Търново“ е изключително важна стъпка за развитието на Северна България

Искрен Веселинов: Промяната в ЗУТ беше достоен финал за дейността на Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

Закони, като ЗУТ са тежки и скучни – рядко някой им обръща внимание, но днес направихме поредица от сериозни промени и, мисля, това беше достоен финал за дейността на Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, която имам честта да председателствам, споделя днес народният представител от коалиция „Обединени патриоти“ в 19-и МИР – Русе Искрен Веселинов.

Обсъжданията по него продължиха 4 месеца, чухме доводите и на професионалнните организации на архитекти, инженери, консултанти, предприемачи в строителството, и тези на общините и строителния контрол. Винаги в тази комисия сме работили строго професионално, без политизация и свидетелство за това са множеството приети предложения на опозицията.

В резултат имаме добър (според мен) закон, който прави промените в следните основни направления:

ПО-СРОГИ ПРАВИЛА В ПОЛЗА НА ОБЩНОСТТА:

– Ограничава се възможността да се строи по-високо от допустимото във вилните зони, зоните за ниско застрояване, и зона „А“ и зона „Б“ по Черноморското крайбрежие. Там често се появяваха сгради по 4 или 5 етажа, характерни за средно, а не ниско застрояване – сега тази практика ще се прекрати и ще съхраним средата за живеене.

– Няма да се допуска въвеждане в експлоатация на сгради без изградена инфраструктура.

– Спира се порочната практика ателиетата да бъдат записвани като помещения, в които не се живее, а впоследствие да се ползват като жилища.

ОБЛЕКЧЕНИЯ:

– Облекчават се условията за извършване на търговия на открито (чрез щандове, колички, грилове и хладилни витрини, щендери и др) върху общинска собственост с разрешение на кмета на общината.- Облекчават се собствениците на имоти при промяна на предназначението на сграда без извършване на строителни и монтажни работи. Досега за да превърнеш магазинът си в офис например, трябваше да платиш на проектанти по всички специалности и да чакаш месеци.

– При облекчени условия (без проект) се издава разрешение за строеж и за реконструкция и основен ремонт на покриви и постройки на допълващото застрояване – селскостопански и други обслужващи сгради (плевни, обори, летни кухни, гаражи, кочини и кокошарници).

– Отпада изискването за разрешение за строеж на кладенци, навеси, чешми, септични ями и временни тоалетни и леки постройки за инвентар и отоплителни материали.

– В полза на земеделските производители се намаляват изискванията за изграждане на оранжерии с площ от 200 кв. до 1000 кв. м., включително парници с временна конструкция.

– Създава се единен публичен регистър по устройството на територията (електронен) към МРРБ, който да обедини във себе си всички регистри, водени от МРРБ, ДНСК и областните и общински административни органи. Към настоящият момент голяма част от тези регистри на са дигитализирани, достъпът до тях е ограничен и административно затруднен, което създава затруднения за бизнеса и гражданите. Ще се улесни достъпа до информация и документация, необходима за извършване на съответната административна услуга, което ще облекчи както гражданите и бизнеса, така и самата администрация, подчертава депутатът.

Сподели: