И. Веселинов: ВМРО е единствената партия, която се опитва да помогне на туристическия бранш

И. Веселинов: ВМРО е единствената партия, която се опитва да помогне на туристическия бранш

На Общинската конференция на ВМРО – Варна зам. – председателят на партията и народен представител в 19-и МИР – Русе Искрен Веселинов представи пакет от мерки за подпомагане на туристическия бранш

Подпомагане на туристическия бранш – това бе тема, която обсъдиха на конференция на ВМРО във Варна. Събитието се състоя на 23 октомври 2020 г.

По време на конференцията бе избран общински комитет.

С абсолютно мнозинство бяха избрани деветте члена на комитета. Председател е Миглена Филева. Заместник-председатели са Красимир Николов и Камелия Караманова. Секретар – Димитър Минев, касиер – Боряна Гроздева. Членове на комитета са: проф. Николай Евтимов, Радостин Димитров, Румен Динчев и Мартин Пеев.

Тържествено бе отбелязана и 127-ата годишнина от създаването на ВМРО.

Специален гост на събитието бе съпредседателят на групата на „Обединени патриоти“ и заместник-председател на ВМРО Искрен Веселинов.

Той заяви, че ВМРО е единствената партия, която се

опитва да помогне на туристическия бранш с пакет от мерки.

Едно от предложенията е да бъдат въведени електронни визи за туристите от бившите съветски републики. С това се цели да бъдем конкурентноспособни на дестинации като Кипър и Турция.

Патриотите ще предложат в Закона за държавния бюджет да бъдат осигурени безплатни ваучери от работодателите за всеки български гражданин. Те ще са за ползване на туристически услуги в страната през 2021 г. Веселинов припомни, че други инициативи на ВМРО за подпомагане на туристическия бранш са намаляването на ДДС в туризма и държавна субсидия за чартърните полети.

Припомняме, че началото на месец октомври

Парламентът не прие предложения от ВМРО спасителен план за туризма.

Ето в резюме предложенията на ВМРО за подпомагане на туристическия бранш:

  • Предвижда се издаването в бързи и кратки срокове на визи за туристи за срок от 30 дни. Целта е да се скъси и облекчи процедурата. Формулярите да се попълват и подават в електронен вид;
  • Виза за краткосрочно пребиваване с валидност и разрешен срок за пребиваване до 30 дни може да бъде издадена на чужденец. Това е, когато целта на пътуването е ползване на туристическа услуга на територията на Република България;
  • За издаване на визата се попълва заявлението в електронна форма. Това се прави на сайта на съответното българско дипломатическо представителство или консулство. Прилагат документи, доказващи целта на пътуването;
  • Оправомощеното длъжностно лице в дипломатическото и консулско представителство взема решение за издаване или отказ на виза. Длъжностното лице изпраща отговор на заявителя на посочен в заявлението електронен адрес. Това трябва да стане в срок от 5 работни дни от подаване на заявлението;
  • Визата се издава от оправомощено длъжностно лице в органите за граничен контрол при влизане на чужденеца на територията на Република България. Визовият стикер се полага като на него се отбелязва, че е издаден за целите на почивка (туристическа услуга);
  • Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 2 години и право на пребиваване до 360 дни може да бъде издадена на чужденец. Това е, когато лицето притежава право на собственост върху жилищен недвижим имот на територията на Република България с цел почивка. Също така чужденецът да не желае да получи разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване;
  • Визата дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност. Това става при спазване на максималния срок на пребиваване. Визата може да бъде преиздавана.
Сподели:

Още новини от деня